close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
نمونه سؤال تستی ويژوال بيسيك آقای عنایتی سوم راهنمایی

نمونه سؤال تستی ويژوال بيسيك آقای عنایتی سوم راهنمایی

نمونه سؤال تستی ويژوال بيسيك آقای عنایتی سوم راهنمایی

نمونه سؤال تستی ويژوال بيسيك آقای عنایتی سوم راهنمایی
نمونه سؤال تستی ويژوال بيسيك آقای عنایتی سوم راهنمایی
آموزش و کدنویسی فایل های گرافیک وردپرس گالری عکس قالب سایت
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
 • روز معلم مبارک
 • بیوگرافی : مایکل فارادی
 • اتفاقاتی که پس از خوردن یک بطری معمولی نوشابه به ترتیب زمان می افتد
 • سوالات ریاضی خرداد 92 سوم راهنمایی استان های مختلف
 • نمونه سوال ویژوال بیسیک شهید بهشتی ناحیه 2 ساری
 • نمونه سوال پرورشی آقای میرزاپور اردومحله دوره راهنمایی شهید بهشتی ناحیه 2 ساری
 • متغیرها در ویژوال بیسیک
 • نمونه سؤال تستی ويژوال بيسيك آقای عنایتی سوم راهنمایی
 • نمونه هایی از الگوریتم با جواب شهید بهشتی ناحیه 2 ساری
 • بیست توصیه به دانش آموزان برای نوشتن انشا فارسی
 • محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

  نمونه سؤال تستی ويژوال بيسيك آقای عنایتی سوم راهنمایی

  این مطلب رو در پنجشنبه 01 اسفند 1392 ساعت: 9:4 در سایت قرار داده است.

   

  1 - خروجي برنامه زير کدام است در صورتيکه N=2 باشد ؟

  for i=1 to 4

  for k= 1 to 4

  N= n+i+k

  Next k

  next i

  Text 1 .text =n

   الف- 80         ب- 82         ج- 14         د- 36

  2 - كدام گزينه باعث اتمام اجراي برنامه مي شود ؟

   الف- BRAEK         ب- STOP         ج- END         د- START

  3- در Text box با کدام حالت زير مي توان اطلاعات و متن هاي طولاني را در آن وارد کرد؟

   الف- text         ب- keypress         ج- Multi line         د- Appearance

  4-اگر بخواهيم هر گروه از Obtion Button ها را از هم جدا كنيم از  كدام Object استفاده مي كنيم

   الف- Fram         ب- Form         ج- Lable         د- Image

  5-  دستور زير در يک تکه برنامه در زمان اجرا چه عملي را انجام مي دهد?

  (" توجه" و Vbokonly و " لطفاً توجه کنيد ! " ) a=Msgbox

   الف- يک کادر پيغام با عنوان ok و محتواي " لطفا توجه کنيد ! " نمايش مي دهد .

   ب- مقدار 1 رادر متغير a مي ريزد .

   ج- يک کادر پيغام با عنوان " توجه " و محتواي "لطفا توجه کنيد!" و کليد ok در آن کادر رويت مي شود .

   د- گزينه ب و ج

  6 - كدام گزينه ازويژگي هاي ويژوال بيسيك نمي باشد ؟

   الف- مجموعه كاملي از توابع رياضي , كار با متن و گرافيك را در اختيار ما قرار مي دهد

   ب- مجموعه كاملي از اشياء را در اختيار برنامه نويس قرار مي دهد

   ج- يك محيط تحت ويندوز است

   د- يك محيط كاملا متني است كه فقط اجازه كد نويسي داريم

  7 - در برنامه زير چند ستاره چاپ مي شود ؟                                         For   A=1    TO   2

                                                                                                 For   B=1   TO    3

                                                                                                  " * "    print

                                                                                                    next   B

                                                                                                              Next   A

   الف- 6         ب- 3         ج- 2         د- 1

  8 - كداميك از دستورات زير يك مستطيل رسم مي كند ؟

   الف- DRAW U50L10D50R10                            ب- LINE (10,10),4        

  ج- WINDOW ( 10,10 ) - ( 60 , 60 )         د- هر سه مورد

   

   

   

  9 - وسط كدام يكك از خصوصيات TEXT BOX تعداد كاركتري كه كاربر مي تواند درون TEXT BOX تايپ كند را مشخص كرد ؟

   الف- MAXLENGTH                                             ب- KEY PRESS        

  ج- MULTI LINE                                                    د- APPEARANCE

  10- در text box (جعبه متن ) دکمه alignment چه کاربردي دارد ؟

   الف- طول متن را تعيين مي کند              ب- نوع خط را تعيين ميکند

  ج- عنوان جعبه متن را تعيين مي کند         د- متن را از سمت مشخص شده تراز مي کند

  11 - كدام كنترل خصوصيتي به نام Stretch دارد كه اگر برابر Trun باشد تصوير به اندازه كادر كنترل تنظيم مي شود ؟

   الف- Image         ب- Picture Box         ج- Option Button         د- List Box

  12-  قطعه برنامه زير چه عملي را انجام مي دهد ؟

  Private sub SUM-Click ()

  SUM =0

  FOR I=2 TO 100 STEP 2

  SUM =SUM+I

  NEXT

   الف- با کليک روي دکمه SUM مجموع اعداد يک تا 100 در متغير SUM ريخته مي شود

   ب- با کليک روي دکمه SUM مجموع اعداد زوج بين 1 تا 100 د رمتغير SUM ريخته مي شود

   ج- با کليک روي فرم مجموع اعداد فرد کوچکتر از 100 در متغير SUM ريخته مي شود

   د- با کليک روي فرم مجموع اعداد زوج کوچکتر از 100 در متغير SUM ريخته مي شود

  13 - خروجي برنامه زير چيست ؟                                                                                      Sum=2

                                                                                                                While sum>100

                                                                                                                    Sum=sum+2

                                                                                                                       print sum

                                                                                                                            Wend

   الف- چاپ مجموع اعداد فرد 2 تا100                   ب- چاپ اعداد فرد 2 تا 100

  ج- چاپ اعداد زوج 2 تا 100                               د- چاپ مجوع اعداد زوج 2 تا 100

  14 - خروجي قطعه برنامه زير چيست ؟

                                                                              A%=13.7

                                                                                       B=2.3+A%

                                                                             PRINT B

   الف- 16         ب- 16.3         ج- 15.3         د- پيغام خطاي type mis match

  15- - خروجي برنامه روبرو چيست ؟                      DEF  FN A(Y)=Y^2+3

                                                                         PRINT   FNA (3)

   الف- 81         ب- 12         ج- 9         د- 6

   

  16 - اگر با قرار دادن frame دور option,option ديده نشود چه کار بايد کرد ؟

   الف- فريم را انتخاب و بر روي آن کليک ميکنيم

   ب- فريم را انتخاب و پس از راست کليک گزينه send to back را انتخاب مي کنيم

   ج- فريم را انتخاب و پس از راست کليک گزينه send to font را انتخاب مي کنيم

   د- چنين چيزي امکان ندارد

  17 - کداميک جزو عملگرهاي مقايسه نمي باشد ؟

   الف- #         ب- >         ج- <         د- <>

  18 - براي نامگذاري يک فرم چه پسوندي مناسبت تر است ؟

   الف- frm         ب- fom         ج- form         د- name

   -19 در کنترل Image اگر بخواهيم تصوير درون آن به اندازه اين کنترل مشاهده شود کدام خصوصيت درست است ؟

   الف- size         ب- Auto size         ج- stretch         د- border style

   -20 در ويژگي Interval  زمان بر اساس ................. تعيين شده است.

   الف- ثانيه         ب- صدم ثانيه         ج- هزارم ثانيه         د- دقيقه

  21 - در ويژوال بيسيک فرم ها با کدام پسوند زير ذخيره مي شوند ؟

   الف- FRM         ب- MFO         ج- BMP         د- RTF

   -22 خروجي PRINT 2 MOD 5 کدام است ؟

   الف- 2         ب- 0         ج- 3         د- 5

  23 - در VB اگر نوع داده اي تعريف نشود

   الف- از نوع Variant در نظر گرفته خواهد شد

   ب- در موقعيت هاي مختلف ميتواند نوع داده اي متفاوتي را ذخيره کند

   ج- موارد الف و ب

   د- پيغام خطا صادر مي شود

  24 - كدام يك از ويژگي هاي زير وضعيت انتخاب دكمه گزينه (option Button ) را مشخص مي كند ؟

   الف- Visible         ب- Style         ج- Value         د- Enabled

   -25 اگر بخواهيم فوکوس را به صورت اجباري بر روي text box مورد نظر نگه داريم از کدام مورد زير استفاده مي کنيم ؟

   الف- Appearance         ب- lostfocus         ج- Tooltiptext         د- setfocus

   -26 هدف از برنامه روبرو چيست ؟                                                    Input A,B

                                                                                              If A

                                                                                                       C=A

                                                                                                      B=C

                                                                                                    End If

                                                                                         Print   A,B

                                                                                                      End

   الف- 2 عدد دريافت شده را به ترتيب صعودي مي نويسد

   ب- 2 عدد دريافت شده را به ترتيب نزولي مي نويسد

   ج- 2 عدد دريافتي را عينا مي نويسد

   د- 2 عدد دريافتي را جابجا مي كند و مي نويسد

  27 - نوع داده صحيح چه مقدار حافظه اشغال مي کند ؟

   الف- 8 بايت         ب- 4 بايت         ج- 2 بايت         د- 12 بايت

  28 - در كدام Text box با كدام حالت زير ميتوان اطلاعات و متن هاي طولاني را در آن وارد كرد ؟

   الف- text         ب- keypress         ج- Multi line         د- Appearance

   -29 اگر بخواهيم همزمان با اجراي يک برنامه و هنگامي که کنترل form بر روي صفحه ظاهر شود دستوراتي را اجرا کنيم از کدام رويداد کنترل form استفاده مي شود؟

   الف- show         ب- Activate         ج- Load         د- unload

  -30 خروجي برنامه زير چييست ؟                                                        For   K =1    To 4

                                                                                                        For   Y=1   To k

                                                                                                                Print  Y;         

                                                                                                                 Next Y

                                                                                                                  Print

                                                                                                                  Next  K

   الف- 1  2   3   4       

   ب- 1

  1   2

  1   2   3

  1  2   3   4

  ج- 1 

      2    2

  3  3    3

  د- 1

                2

                3

   -31 براي مخفي کردن و نمايش دادن پوشه forms چگونه عمل مي نمائيم ؟

   الف- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه view code

   ب- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه Toggle folder

   ج- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه  view object

   د- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه  form layout

   -32 براي بدست آوردن تعداد آيتم List box از كدام مورد زير استفاده مي شود ؟

   الف- List name . List comunt         ب- List name . List index         ج- List name . text         د- List name . List

   -33 كداميك از ويژگي هاي زير در زمان اجرا قابل تغيير نمي باشد ؟

   الف- Name         ب- Caption         ج- Fore color         د- Text

   -34 براي نگهداري داده هاي منطقي از کدام نوع داده استفاده مي شود ؟

   الف- BYTE         ب- BOOLEAN         ج- OBJECT         د- VARIANT

   -35 كدام تابع زير دقيقه ساعت جاري را نشان مي دهد ؟

   الف- () second         ب- ()time         ج- () minute         د- () hour

   -36 توسط کدام خاصيت زير مي توان سبک خط را تعيين نمود ؟

   الف- Drawmode         ب- Border style         ج- Border width         د- Visible

  -37براي اضافه کردن يک آيتم به چه صورت عمل مي شود؟

   الف- List name .list index         ب- list name .text         ج- list name .list count         د- list name.additem

  -38 در صورتيکه بخواهيم زير برنامه در تمام برنامه هاي کاربردي قابل استفاده باشد آن را کجا مي نويسيم ؟

   الف- درپنجره کد فرم         ب- درون يک ماجول خارجي         ج- درون يک ماجول داخلي         د- چنين چيري امکان پذير نيست

  39 - قرار دادن كدام در سر منو صحيح است ؟

   الف- $         ب- %         ج- ^         د- &

  40 - کاراکتر % براي تعيين نوع کدام متغيير استفاده مي شود ؟

   الف- string         ب- integer         ج- boolean         د- single

   

  موضوع: رایانه,visual basic,
  برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  تعداد بازديد : 333
  نظرات()

  مطالب مرتبط

  نمونه سوال ویژوال بیسیک شهید بهشتی ناحیه 2 ساری
  متغیرها در ویژوال بیسیک
  نمونه هایی از الگوریتم با جواب شهید بهشتی ناحیه 2 ساری
  تبدیل تاریخ سیستم به تاریخ شمسی
  نمایش جذر یک عدد در ویژوال بیسیک
  نمونه سوال رایانه سوم راهنمایی شهید بهشتی ناحیه 2 ساری
  کتاب آموزشی (visual basic)
  نسخه ی اصلی نرم افزار محبوب و مشهور Visual Basic
  Visual Basic در درون Microsoft Word

  بخش نظرات این مطلب


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی
  کلیه حقوق مادی و معنوی نزد (( وبسایت کمک درسی شهید بهشتی ناحیه 2 ساری )) محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد.
  خرمشهر کیدز لاولی کیدز